Elektrotechnika - testy znalostí

EL-testr : testy znalostí z elektrotechniky pro začátečníky.

Střídavý proud

Otázka 1.
Frekvence je
a) počet kmitů za den
b) počet kmitů za sekundu
c) počet kmitů za minutu

Otázka 2.
Průmyslový kmitočet je
a) 100Hz
b) 500Hz
c) 50Hz

Otázka 3.
Doba kmitu průmyslového kmitočtu je
a) 0.02 s
b) 0.002 s
c) 0.0002s

Otázka 4.
Efektivní hodnota (U,I) je přibližně
a) o 10% menší než maximální
b) o 20% menší než maximální
c) o 30% menší než maximální

Otázka 5.
Na rezistoru
a) předbíhá proud před napětím
b) předbíhá napětí před proudem
c) napětí a proud je fázi

Otázka 6.
Na cívce
a) předbíhá proud před napětím
b) předbíhá napětí před proudem
c) napětí a proud je fázi


Kontakt:

Napište mi
Copyright (c) 2005-2006 El-testr