Elektrotechnika - testy znalostí

EL-testr : testy znalostí z elektrotechniky pro začátečníky.

Stejnosměrný proud 2.

Otázka 1.
Dohodnutý směr proudu je
a) od + k -
b) od - k +
c) od - k -

Otázka 2.
Elektrický proud se značí a je v jednotkách
a) I [V]
b) I [A]
c) I [S]

Otázka 3.
Elektrony se šíří rychlostí
a) zvuku
b) pomalou
c) světla

Otázka 4.
Vodivost je převrácená hodnota
a) proudu
b) odporu
c) napětí

Otázka 5.
Vodivost vodiče
a) je přímo úměrná konduktivitě, průřezu a nepřímo úměrná délce vodiče
b) je nepřímo úměrná konduktivitě, průřezu a délce vodiče
c) je přímo úměrná konduktivitě, průřezu a délce vodiče

Otázka 6.
Elektrická práce W se vypočítá
a) W=Q/U
b) W=U/Q
c) W=Q.U


Kontakt:

Napište mi
Copyright (c) 2005-2006 El-testr